Trang chủ
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai

Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai

Tác giả : Lương Văn Hinh

Số trang : 245

Lượt xem : 306

Lượt tải : 31

Lượt đọc : 0

Kích thước : 35.97 MB

Đăng lúc : 3 tháng trước

Thể loại :

Thư Viện Pháp Luật Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Tải xuống (35.97 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai trên điện thoại

Quy hoạch sử dụng đất đai có vai trò và chức năng rất quan trọng, nó tạo ra những điều kiện lãnh thổ cần thiết để tổ chức sử dụng đất đai hiệu quả. Quy hoạch sử dụng đất đai có nhiệm vụ bố trí, sắp xếp lại nền sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản, các khu dân cư và các công trình văn hóa phúc lợi một cách hợp lý nhất.
Đề cập quy hoạch sử dụng đất đai, Luật Đất đai 2013, Chương I, Điều 3 chỉ rõ: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”. Về kế hoạch sử dụng đất đai, Luật này cũng nêu rõ: “Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đai”.
Như vậy, cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian” của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao.
Với mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản nhất, như: cơ sở lý luận, những căn cứ, nội dung về quy hoạch sử dụng đất đai, phương pháp tiến hành xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đai, chúng tôi biên soạn giáo trình “Quy hoạch sử dụng đất đai” nhằm phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên, học viên cao học của Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.
Khi biên soạn giáo trình “Quy hoạch sử dụng đất đai”, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu thể hiện rõ quan điểm khoa học, hiện đại, bám sát yêu cầu đổi mới trong nội dung và phương pháp đào tạo, tham khảo nhiều tài liệu chuyên môn của các trường bạn và cập nhật từ những văn bản, luật định và các tài liệu mới trong và ngoài nước.

Có thể bạn sẽ thích