Giáo trình sử dụng máy ủi - cạp - san

Tác giả : Bộ Xây dựng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 15.25 MB
  • Số trang : 153
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 48
  • Số lượt xem : 720
  • Đọc trên điện thoại :
Sử dụng máy xúc ủi, cạp và máy san là một môn học chuyên môn của nghề vận hành máy thi công nền. Tiếp theo giáo trình “Sử dụng máy xúc" nhóm tác giả biên soạn tiếp giáo trình “Sử dụng máy ủi, cạp, san nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập nghề vận hành máy thi công trình độ trung cấp nghề. Với mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản khi sử dụng, vận hành các loại máy ủi, cạp, san, áp dụng các biện pháp thi công hợp lý trong mọi địa hình thi công đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả kinh tế cao.
Giáo trình bao gồm 8 chương:
Chương 1: Đất, phân loại đất, tính chất cơ lý của đất và phân cấp đất; Chương 2: Một số dạng công trình đất được thi công bằng máy thi công nền
Chương 3: Công tác chuẩn bị trước khi thi công;
Chương 4: Thi công bằng máy ủi;
Chương 5: Thi công bằng máy cạp;
Chương 6: Thi công bằng máy san Chương 7: Nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn;
Chương 8: Luật Giao thông Đường bộ
Trong quá trình biên soạn các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan trong và ngoài nước kết hợp với thực tiễn ở các công trường các dự án để thể hiện được một cách chi tiết, cụ thể các nội dung đảm bảo gắn lý thuyết với thực tiễn của sản xuất thi công cơ giới hiện nay.
Giáo trình là tài liệu sử dụng để đào tạo, còn là tài liệu để cho các nhà quản lý, các kỹ sư, kỹ thuật tham khảo, vận dụng vào quá trình quản lý và sử dụng máy thi công.
Trong quá trình biên soạn các tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, nhóm tác giả mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ sung của bạn đọc để giáo trình hoàn thiện hơn
Xin trâh trọng cảm ơn!