Giáo trình thẩm định dự án đầu tư

Tác giả : Nguyễn Tiến Long
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 21.82 MB
  • Số trang : 197
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 99
  • Số lượt xem : 650
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình thẩm định dự án đầu tư trên điện thoại
Dự án đầu tư đóng vai trò quan trọng trong quá trình triển khai các kế hoạch kinh tế vĩ mô và vi mô. Tuy nhiên, dự án đầu tư có thực sự mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư và các bên liên quan tới dự án hay không phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đánh giá và thẩm định dự án đầu tư đó.
Để đáp ứng yêu cầu đối với thực hiện hiệu quả hoạt động đầu tư, quản lý, triển khai các dự án đầu tư trong nền kinh tế quốc dân, môn học Thẩm định dự án đầu tư được đưa vào giảng dạy đối với hệ đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Trong quá trình đưa vào giảng dạy tại nhà trường, học phần này ngày càng được hoàn thiện và được đánh giá là rất cần thiết, đáp ứng được mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.
Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư được thiết kế với 3 tín chỉ nhằm cung cấp kiến thức cơ bản nhất về thẩm định dự án đầu tư ở Việt Nam. Giáo trình này được biên soạn để đáp ứng yêu cầu sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tham khảo và học tập cho các giảng viên, sinh viên chuyên ngành Kinh tế đầu tư tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên. Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư là sự kế tiếp logic, gắn kết khoa học những kiến thức liên quan đến đầu tư đã được giảng dạy trong những môn học thuộc chuyên ngành kinh tế đầu tư.