Giáo trình thiết kế mạng

Tác giả : Nguyễn Gia Như
  • Lượt đọc : 548
  • Kích thước : 4.26 MB
  • Số trang : 216
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 637
  • Số lượt xem : 3.158
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình thiết kế mạng trên điện thoại
Sự bùng nổ của Internet trong vài thập kỷ qua đã làm cho khái niệm Mạng máy tính ngày càng trở nên thân thuộc với mọi người. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng, gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau và truyền thông tin theo phương thức chuyển mạch gói (Packet Switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP). Hệ thống này bao gồm hàng triệu triệu mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, các chính phủ trên toàn cầu và cả người dùng cá nhân…
Với mục đích trang bị cho Sinh viên, Học viên Cao học chuyên mạng... những kiến thức cơ bản về mạng máy tính trong thực tiễn; Nhóm tác giả Khoa Công nghệ Thông tin, Trường đại học Duy Tân; Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội ñã phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn “Giáo trình Thiết kế Mạng”.

Nội dung giáo trình gồm 4 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về Thiết kế mạng
Chương 2: Thiết kế Mạng cục bộ
Chương 3: Mạng cục bộ không dây
Chương 4: Thiết kế Mạng diện rộng