Giáo trình thử nghiệm động cơ

Tác giả : Đỗ Quốc Ấm
  • Lượt đọc : 235
  • Kích thước : 5.18 MB
  • Số trang : 118
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 47
  • Số lượt xem : 611
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 Mở đầu
Chương 2 Sơ đồ bố trí chung phòng thí nghiệm động cơ
Chương 3 Phương pháp vận hành phòng thử nghiệm
Chương 4 Đo công suất động cơ
Chương 5 Đo tiêu hao nhiên liệu
Chương 6 Đo lượng khí nạp vào động cơ
Chương 7 Đo lường chất lượng khí thải
Chương 8 Đo công suất, lượng tiêu hao nhiên liệu và chất lượng khí thải trên các thiết bị đo như LPS2000, MDO2, MGT5