Giáo trình thuế

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 50.44 MB
  • Số trang : 457
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.261
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình thuế trên điện thoại
Thuế là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước, là một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Chính sách thuế ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định đầu tư, tiết kiệm và tiêu dùng của người dân. Các kiến thức về thuế là cần thiết và hữu ích cho tất cả các chủ thể trong nền kinh tế và cho toàn xã hội.
Để phục vụ kịp thời cho hoạt động đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức biên soạn Giáo trình Thuế. Giáo trình được biên soạn là tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên chuyên ngành Kế toán, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng và các chuyên ngành khác của Trường Đại học Hùng Vương. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo cho các đối tượng khác muốn nghiên cứu chuyên sâu về thuế.
Trong giáo trình này, chúng tôi giới thiệu những kiến thức cơ bản về các sắc thuế trong hệ thống thuế Việt Nam; phương pháp xác định số thuế phải nộp và những vấn đề cơ bản về quy trình quản lý thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giáo trình Thuế gồm 8 chương, do TS. Nguyễn Ngọc Hải làm chủ biên, cùng tham gia biên soạn giáo trình là các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Thuế, bao gồm:
- TS. Nguyễn Ngọc Hải, Giảng viên Trường Đại học Hùng Vương, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Thọ viết chương 1 và đồng tác giả chương 8;
- ThS. Trần Quốc Hoàn viết chương 4, chương 6, đồng tác giả chương 3, chương 5;
- ThS. Phạm Thị Minh Phương viết chương 7, đồng tác giả chương 3, chương 8,
- ThS. Trần Thị Bích Nhân viết chương 2 và đồng tác giả chương 5.