Trang chủ
Giáo trình Thương mại điện tử
Giáo trình Thương mại điện tử

Giáo trình Thương mại điện tử

Tác giả : Nguyễn Cửu Long

Số trang : 241

Lượt xem : 1.786

Lượt tải : 354

Lượt đọc : 35

Kích thước : 9.21 MB

Đăng lúc : 7 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Kinh Tế – Quản Lý

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình Thương mại điện tử trên điện thoại

Giáo trình này gồm:

- Phần mở dầu

- Chương I: Tổng quan về thương mại điện tử.
- Chương II: Mô hình hoạt động của thương mại truyền thống và mô hình hoạt động của thương mại điện tử.
- Chương III: Chuẩn bị một thương vụ mua hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương IV: Quản lý các thương vụ bán hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương V: Quy trình mua và bán hàng trên website thương mại điện tử.
- Chương VI: An ninh trong thương mại diện tử.
- Chương VII: Các dữ liệu cần thiết khi xây dựng website thương mại điện tử

Có thể bạn sẽ thích