Trang chủ
Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng
Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng

Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng

Tác giả : Nguyễn Minh Kiều

Số trang : 514

Lượt xem : 5.534

Lượt tải : 1.328

Lượt đọc : 1.485

Kích thước : 16.73 MB

Đăng lúc : 2 năm trước

Thể loại :

Kinh Tế – Quản Lý Kinh Tế – Quản Lý

Tải xuống (16.73 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng trên điện thoại

Giáo trình Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ - ngân hàng.

Có thể bạn sẽ thích