Giáo Trình Tiếng Hán - Tập 1 - Cơ Sở

Tác giả : Nguyễn Tri Tài
  • Lượt đọc : 887
  • Kích thước : 12.17 MB
  • Số trang : 205
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 377
  • Số lượt xem : 3.147
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là tập I trong bộ “Giáo trình tiếng Hán cổ” dùng cho sinh viên hai năm đầu giai đoạn đại cương thuộc các hệ đại học dài hạn tập trung và tại chức của khoa Ngữ văn và Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh và những bạn bắt đầu học chữ Hán. Do đó, giáo trình chỉ cung cấp những kiến thức cơ sở về chữ Hán cùng một số từ vựng tạm đủ để từ đó tiến lên học những tập cao hơn, phức tạp hơn.
Nội dung giáo trình gồm có ba phần :
Phần I: Trình bày tổng quát về chữ Hán, như quan hệ giữa chữ Hán và ngữ văn Việt Nam, cách cấu tạo, cách viết, cách tra tự điển... để các bạn có một ý niệm chung về chữ Hán (bài 1,2).
Phần II: Phần chính gồm các bài học giúp cho các bạn biết khoảng 600 chữ. Những bài này gắn liền với phần ngữ pháp thực hành bên dưới. Vì là ngữ pháp thực hành nên các ví dụ dùng để giải thích và phân tích từ pháp, cú pháp, phần nhiều được rút ra từ các bài học. Tuy nhiên, học xong phần này, các bạn biết được những điểm tổng quát nhưng rất cơ bản về ngữ pháp Hán cổ. Sau mỗi bài có bài tập giúp cho các bạn vận dụng và củng cố những điều đã học. Phần sửa bài tập (bài 3-25) đặt ở cuối phần II nhằm giúp các bạn tự sửa lấy bài làm của mình.
Phần III: Sắp xếp các chữ đã học vào 214 bộ chữ Hán. Bộ nào không có chữ học cũng được ghi vào để các bạn biết được thử tự tất cả các bộ chữ Hán.