Trang chủ
Giáo trình tin học đại cương - Phần I - MS Word
Giáo trình tin học đại cương - Phần I - MS Word

Giáo trình tin học đại cương - Phần I - MS Word

Tác giả : Nguyễn Đức Cường

Số trang : 169

Lượt xem : 1.083

Lượt tải : 222

Lượt đọc : 16

Kích thước : 23.04 MB

Đăng lúc : 4 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình tin học đại cương - Phần I - MS Word trên điện thoại

Chương 1 : Tạo và quản lý Document
Chương 2 : Định dạng text, paragraphs và sections
Chương 3 : Tạo table và list
Chương 4 : tạo và quản lý references
Chương 5 : Thêm định dạng các đối tượng đồ họa
Luyện tập và bài tập

Có thể bạn sẽ thích