Giáo trình tin học ứng dụng trong dạy học hóa học

Tác giả : Nguyễn Mậu Đức
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 18.02 MB
  • Số trang : 255
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 60
  • Số lượt xem : 926
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình Tin học ứng dụng trong dạy học Hoá học được viết dựa trên cơ sở chương trình môn học “Tin học ứng dụng trong dạy học hoá học trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Đối tượng phục vụ chủ yếu của giáo trình này là sinh viên, học viên và cán bộ giảng dạy ngành Hoá học của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, ngoài ra cuốn sách còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên, học sinh ở các trường phổ thông, học viên cao học.
Nội dung của giáo trình gồm 4 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Hóa học
Chương 2: Xây dựng bải giảng, giáo trình điện tử
Chương 3: Sử dụng một số phần mềm trong dạy học Hóa học
Chương 4: Sử dụng một số phần mềm kiểm tra đánh giá

Nội dung của giáo trình được biên soạn bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo phương châm: Thiết thực - Dễ dùng - Hấp dẫn - Hiệu quả, nhằm mục đích nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học Hoá học ở các trường phổ thông theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong quá trình biên soạn giáo trình, các tác giả đã hết sức cố gắng, tuy nhiên khó tránh khỏi những thiếu sót. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý xây dựng của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!