Giáo trình tổng quan du lịch

Tác giả : Trần Thị Thuý Lan
  • Lượt đọc : 569
  • Kích thước : 2.20 MB
  • Số trang : 72
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 260
  • Số lượt xem : 3.017
  • Đọc trên điện thoại :
Du lịch được xem là hoạt động rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của con người để đến một nơi xa với nhiều mục đích khác nhau nhưng không phải để kiếm sống hoặc định cư ở đó. Những hoạt động đó của con người đã xuất hiện từ rất lâu, tuy nhiên trước kia nó chỉ là những hiện tượng mang tính cá thể. Cùng với sự phát triển của xã hội, du lịch cũng dần trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến, một nhu cầu của con người.

Khi hoạt động du lịch đã phát triển và trở thành phổ biến thì nó trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: xã hội học, tâm lý học và kinh tế học...và dần hình thành môn khoa học về du lịch đó là môn du lịch học.

Khi du lịch càng phát triển và trở thành một ngành kinh doanh lớn thì càng có nhiều người nghiên cứu nó. Để có thể nghiên cứu được các môn khoa học về du lịch cũng như có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh thì những người liên quan cần phải nắm được những khái niệm và những kiến thức cơ bản về du lịch.

Những nội dung đó được đề cập đến trong môn Tổng quan du lịch. Môn Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm giúp cho học sinh nắm được những vấn đề cơ bản về du lịch một cách có hệ thống trước khi học tập những môn chuyên môn khác. Trong các chương trình đào tạo chuyên ngành du lịch ở nhiều nước trên thế giới thì Tổng quan du lịch là một trong những môn chuyên môn mang tính đặc thù và bắt buộc.