Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Đặng Xuân Kỳ

Tác giả : Đặng Xuân Kỳ
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 128.12 MB
  • Số trang : 501
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 43
  • Số lượt xem : 599
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Đặng Xuân Kỳ trên điện thoại
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 12 chương: Chương mở đầu trình bày khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; những chương tiếp theo tập trung luận chứng các nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh; chương cuối phân tích việc vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Giáo trình này đóng vai trò định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới và nước ta hiện nay.
Mặc dù tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, biên tập, song khó tránh khỏi còn thiếu sót. Rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để giáo trình ngày càng hoàn thiện.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.