Trang chủ
Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học
Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

Tác giả : Nguyễn Văn Hồng

Số trang : 231

Lượt xem : 172

Lượt tải : 7

Lượt đọc : 0

Kích thước : 26.06 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Giáo dục Sinh Học

Tải xuống (26.06 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học trên điện thoại

Nội dung giáo trình “Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học” bao gồm 7 chương với các nội dung chủ yếu dưới đây:
Chương 1: Khái quát về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Chương 2: Vận dụng dạy học dự án để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 3: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 4: Vận dụng dạy học kết hợp để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 5: Vận dụng dạy học trải nghiệm để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 6: Vận dụng dạy học khám phá để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 7: Vận dụng dạy học tích hợp để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Những nội dung được trình bày trong giáo trình “Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học” là kết quả trong nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu của các giảng viên.

Có thể bạn sẽ thích