Trang chủ
Giáo trình văn hóa du lịch
Giáo trình văn hóa du lịch
Giáo trình văn hóa du lịch
Giáo trình văn hóa du lịch
Giáo trình văn hóa du lịch

Giáo trình văn hóa du lịch

Tác giả : Hoàng Văn Thành

Số trang : 247

Lượt xem : 134

Lượt tải : 15

Lượt đọc : 0

Kích thước : 27.00 MB

Đăng lúc : 1 tuần trước

Thể loại :

Văn Hoá – Nghệ Thuật Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Tải xuống (27.00 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình văn hóa du lịch trên điện thoại

Ngành du lịch Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước khác trên thế giới, nhưng đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Du lịch là một "ngành công nghiệp không khói", đã góp phần tăng thu nhập GDP cho nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục vạn lao động. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam. Nhằm khai thác lợi thế tài nguyên thiên nhiên ưu đãi với những thắng cảnh đẹp, chúng ta đang đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng ngành du lịch, đồng thời tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu tiềm năng du lịch với du khách nội địa và quốc tế. Một trong những điều quan trọng nhất là cung cấp kiến thức văn hóa du lịch cho cộng đồng, đặc biệt là đối tượng sinh viên chuyên ngành du lịch, văn hóa để nâng cao hiệu quả của hoạt động du lịch Việt Nam.
Để góp phần thực hiện mục tiêu nói trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình Văn hóa du lịch do PGS.TS. Hoàng Văn Thành, Trường Đại học Thương mại biên soạn.

Có thể bạn sẽ thích