Giáo trình vật liệu điện

Tác giả : Đỗ Hữu Thanh
  • Lượt đọc : 235
  • Kích thước : 2.01 MB
  • Số trang : 69
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 141
  • Số lượt xem : 1.421
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình vật liệu điện trên điện thoại
Vật liệu kỹ thuật điện gọi tắt là “Vật liệu điện", là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành điện với thời lượng 2 học trình.

Khối lượng kiểu thức của môn học Vật liệu điện rất lớn, song mục tiêu và yêu cầu đào tạo của bậc học Trung học chuyên nghiệp cho nên cuốn sách chỉ trình bày ngắn gọn các vấn đề chính sau đây với thời lượng 30 tiết:

Phân loại vật liệu kỹ thuật điện theo công dụng và các đặc tính của chúng. - Trình bày những hiện tượng vật lý cơ bản xảy ra trong vật liệu

cách điện khi có tác dụng của điện áp. Nêu lên những tỉnh chất chủ yếu về điện, cơ, lý, hoá và các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu kỹ thuật điện. Cuốn sách được biên soạn nhằm phục vụ cho học sinh các trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Tuy đã có nhiều cố gắng khi biên soạn, nhưng giáo trình chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tác giả hy vọng nhận được sự góp ý của các trường và bạn đọc gần xa.