Giáo trình vật liệu điện và từ

Tác giả : Hoàng Trọng Bá
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 31.69 MB
  • Số trang : 255
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 87
  • Số lượt xem : 997
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn “Giáo trình vật liệu điện và từ" dùng để giảng dạy cho các lớp hệ điện và điện tử bậc đại học, cao đẳng.
Giáo trình này có khác với các giáo trình trước nay đã sử dụng là tác giả đưa ra một số khái niệm mới về phân loại vật liệu, đi sâu về cấu tạo của vật liệu để người đọc hiểu sâu sắc hơn về tính chất của nó, từ đó sử dụng vật liệu đúng chỗ hơn. Trong cuốn sách này, tác giả cũng đưa ra các ký hiệu vật liệu theo tiêu chuẩn của các quốc gia khác, nhưng chủ yếu là theo TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam), để các cán bộ kỹ thuật nhà máy có thể đối chiếu trong các bản vẽ chế tạo các khí cụ và thiết bị điện. Tác giả cũng chú trọng giới thiệu về các công nghệ chế tạo vật liệu, để từ đó các nhà máy có thể kết hợp với những công nghệ chế tạo này và gia công các linh kiện, khi cụ điện cho phù hợp với yêu cầu sử dụng. Vì công nghệ gia công khác nhau và vật liệu có thành phần khác ít thôi cũng đủ làm cho các tỉnh chất về điện và từ của khí cụ điện thay đổi nhiều.
Để giúp cho sinh viên và cán bộ giảng dạy có kiến thức về nghiên cứu vật liệu điện, tác giả giới thiệu thêm các phương pháp nghiên cứu những tinh chất của vật liệu dưới dạng “Phần tham khảo" viết ở cuối mỗi chương hoặc cuối trang của một số phần trình bày các tính chất vật liệu.
Cuốn giáo trình này có mượn một số đoạn của “Giáo trình vật liệu điện" của tác giả Nguyễn Đình Thắng, mong tác giả Nguyễn Đình Thắng thông cảm.
Sách có thể dùng để tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật của các xí nghiệp chế tạo thiết bị và linh kiện điện.
Trong quá trình biên soạn, có thể còn nhiều điểm chưa sát với yêu cầu thực tế của người học và người sử dụng, mong các bạn đọc đóng góp ý kiến để lần tái bản có thêm nhiều điểm hoàn chỉnh hơn.
Tác giả