Trang chủ
Góc nhìn Sử Việt: Vua Hàm Nghi - Sử ký Đại Nam Việt quốc triều
Góc nhìn Sử Việt: Vua Hàm Nghi - Sử ký Đại Nam Việt quốc triều

Góc nhìn Sử Việt: Vua Hàm Nghi - Sử ký Đại Nam Việt quốc triều

Tác giả : Khuyết danh

Số trang : 414

Lượt xem : 1.253

Lượt tải : 276

Lượt đọc : 271

Kích thước : 0.94 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Lịch Sử Lịch Sử

Đọc trên điện thoại

Đọc Góc nhìn Sử Việt: Vua Hàm Nghi - Sử ký Đại Nam Việt quốc triều trên điện thoại

Lịch sử văn hóa của một dân tộc không phải của riêng cá nhân nào, chính vì vậy, việc bảo tồn, gìn giữ và phát triển lịch sử văn hóa cũng không phải riêng một người nào có thể gánh vác được, nó thuộc về nhận thức chung của toàn xã hội và vai trò của từng nhân tố trong mỗi chặng đường lịch sử. Lịch sử là một khoa học. Lịch sử không phải là việc thống kê sự kiện một cách khô khan rời rạc. Bởi mỗi sự kiện trong tiến trình đó đều có mối liên kết chặt chẽ với nhau bằng sợi dây vô hình xuyên suốt không gian và thời gian tạo nên lịch sử của một dân tộc.

Có thể bạn sẽ thích