Hiệp Định Paris Về Việt Nam 1973 - Qua Tài Liệu Của Chính Quyền Sài Gòn - Tập 2

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Vũ Thị Minh Hương
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 15.46 MB
  • Số trang : 389
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 364
  • Số lượt xem : 1.346
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hiệp Định Paris Về Việt Nam 1973 - Qua Tài Liệu Của Chính Quyền Sài Gòn - Tập 2 trên điện thoại
Nhân kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973 – 27-1-2013), Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn, gồm hai tập, Tập 1: Đánh và đàm; Tập 2: Ký kết và thực thi. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tuyển chọn và hệ thống hóa các tài liệu lưu trữ của ngụy quyền Sài Gòn về quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Cắn với mỗi chủ đề, các tác giả đã dẫn nối, chủ giải để giúp người đọc nhìn nhận khách quan, toàn diện hơn về diễn tiến của quá trình này.

Có thể nói việc biên soạn công trình này là công việc đầy khó khăn và phức tạp; đồng thời đúng như nhận định của các tác giả, nhiều tài liệu chi phản ánh quan điểm của đối phương, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền, nên cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế nhất định. Xuất bản cuốn sách này, Nhà xuất bản và các tác giả mong muốn cung cấp cho độc giả một tài liệu tham khảo ở một chiều tiếp cận khác để có cách nhìn toàn diện hơn, qua đó nhận thức rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris 1973.