Hiệu Lực Cầu Nguyện
Hiệu Lực Cầu Nguyện

Hiệu Lực Cầu Nguyện

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

  • Số trang : 90
  • Lượt xem : 629
  • Lượt tải: 131
  • Đã đọc : 222
  • Kích thước : 935.6 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Hiệu Lực Cầu Nguyện

Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay. Chúng ta có thể nói rằng cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả, nhưng mức thành công còn tùy thuộc vào phẩm chất của sự cầu nguyện. Nếu biết cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ được đáp ứng.

Thế giới chúng ta đang đi vào một kỷ nguyên y khoa mới - Y khoa Nhất tâm, trong đó tâm thức cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn. Thiền tập giúp ích được gì trong lĩnh vực này, chúng ta hãy cùng nhau khám phá!

Danh sách bình luận

Brand Slider