Hồ Chí Minh Toàn Tập - Tập 15
Hồ Chí Minh Toàn Tập - Tập 15

Hồ Chí Minh Toàn Tập - Tập 15

Tác giả : NXB Chính trị Quốc gia

  • Số trang : 783
  • Lượt xem : 428
  • Lượt tải: 58
  • Đã đọc : 177
  • Kích thước : 3.17 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Hồ Chí Minh Toàn Tập - Tập 15

Hồ Chí Minh Toàn Tập là bộ sách tổng hợp những bài báo, thư từ, bài diễn văn, nói chuyện và các bài trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969), còn được lưu lại trong các viện bảo tàng, kho tư liệu ở trong và ngoài nước.

Bộ sách gồm 15 tập với trên 3.300 tác phẩm, tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 -1969 đã được xác minh và thẩm định. Mỗi bài viết trong tập sách được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết dưới các bút hiệu khác nhau tùy vào thời điểm viết.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Hồ Chí Minh Toàn Tập trọn bộ 15 cuốn

Xem chi tiết

Brand Slider