Trang chủ
Hộ Pháp - Ngày rằm tháng tư trong Phật giáo
Hộ Pháp - Ngày rằm tháng tư trong Phật giáo

Hộ Pháp - Ngày rằm tháng tư trong Phật giáo

Tác giả : Dhammarakkhita Bhikkhu

Số trang : 335

Lượt xem : 375

Lượt tải : 47

Lượt đọc : 85

Kích thước : 1.74 MB

Đăng lúc : 4 tháng trước

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Đọc trên điện thoại

Đọc Hộ Pháp - Ngày rằm tháng tư trong Phật giáo trên điện thoại

Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giới,
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phật,
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mầu,
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp,
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ.
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tử-Phật,
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh,
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng,
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán.
Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng,
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo,
Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ,
Giảng giải tóm lược Ngày rằm tháng tư.

Có thể bạn sẽ thích