Trang chủ
Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền
Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền
Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền
Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền
Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền

Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền

Tác giả : Lê Mậu Quyền

Số trang : 226

Lượt xem : 366

Lượt tải : 33

Lượt đọc : 50

Kích thước : 9.29 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Hoá Học Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Hoá học đại cương - Lê Mậu Quyền trên điện thoại

1.1.1. Thành phần của nguyên tử
Nguyên tử được cấu tạo bởi proton, nơtron và electron. Proton và nơtron tạo thành hạt nhân nguyên tử, trừ hạt nhân của hiđro nhẹ H không chứa nơtron. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử.
Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, nơtron trung hòa điện. Điện tích của mỗi proton bằng điện tích của mỗi electron nhưng ngược dấu. Trong một nguyên tử số proton bằng số electron, nên nguyên tử trung hòa về điện. Số thứ tự Z của nguyên tố trong bảng tuần hoàn đúng bằng số proton của nguyên tử nguyên tố đó.
Khối lượng của proton gần bằng khối lượng của nơtron và nặng gấp khoảng 1837 lần khối lượng của electron, nên khối lượng của nguyên tử tập trung hầu hết ở hạt nhân (bảng 1.1)...

Có thể bạn sẽ thích