Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 7 Bản 2 – Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Đinh Thị Kim Thoa
  • Lượt đọc : 143
  • Kích thước : 11.01 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 172
  • Số lượt xem : 2.080
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh thân mến!

Cuốn sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 là sách giáo khoa dành cho hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường, được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung của cuốn sách được thể hiện trong 8 chủ đề với 4 mạch nội dung: Hoạt động hướng vào bản thân; Hoạt động hưởng đến gia đình, nhà trường và cộng đồng; Hoạt động hưởng đến tự nhiên và Hoạt động hướng nghiệp: thông qua các loại hình cơ bản: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp và Hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Trải nghiệm các chủ đề trong Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7, các em sẽ được rèn luyện những hành vi, thái độ để phát triển phẩm chất, năng lực cốt lõi và thực hiện các mục tiêu của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Bên cạnh đó, sách đưa ra những gợi ý để giúp các em thực hiện tốt nhiệm vụ. Cuối mỗi chủ đề, các em tự đánh giá kết quả hoạt động theo những mục tiêu cơ bản của chủ đề.

Chúc các em trưởng thành hơn sau khi trải nghiệm với các chủ đề trong cuốn sách này!