Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp

Tác giả : Lê Văn Sự
  • Lượt đọc : 1.092
  • Kích thước : 16.05 MB
  • Số trang : 448
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 1.802
  • Số lượt xem : 5.935
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Học nhanh 3 cấp độ ngữ pháp trên điện thoại
- Giúp bao quát tất cả các trọng tâm ngữ pháp tiếng Anh;
- Đáp ứng nhu cầu học nhanh hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh, dành thời gian trau giồi các ngôn ngữ khác;
- Có 3 cấp độ: Sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
Sách phù hợp cho các bạn sắp ôn thi đại học, cao đẳng