Trang chủ
Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh
Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh

Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh

Tác giả : Nhiều Tác Giả

Số trang : 204

Lượt xem : 133

Lượt tải : 23

Lượt đọc : 27

Kích thước : 4.11 MB

Thể loại :

Văn Hoá – Nghệ Thuật Văn Hoá – Nghệ Thuật

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Hỏi – Đáp Về Xây Dựng Nếp Sống Văn Minh trên điện thoại

Cuốn sách được trình bày dưới dạng các câu hỏi và trả lời về những nội dung cụ thể của việc xây dựng nếp sống văn minh như: việc cưới, việc tang, việc tổ chức lễ hội, tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa... Cuốn sách là cẩm nang hữu ích cho các cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội ở cơ sở, đồng thời giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận, từ đó thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Có thể bạn sẽ thích