Hướng Dẫn Cộng Đồng Xây Dựng Mô Hình Bảo Vệ Môi Trường

Thể loại: Sinh Học
  • Lượt đọc : 192
  • Kích thước : 9.49 MB
  • Số trang : 146
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 51
  • Số lượt xem : 930
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hướng Dẫn Cộng Đồng Xây Dựng Mô Hình Bảo Vệ Môi Trường trên điện thoại
Cuốn sách gồm các nội dung về tổng qua chung; về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và các bước plát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng.