Hướng Dẫn Giải Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Hàm Số (Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết)

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Đặng Việt Đông
  • Lượt đọc : 334
  • Kích thước : 4.91 MB
  • Số trang : 59
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 1.446
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn ebook "Hướng Dẫn Giải Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Hàm Số" của tác giả Đặng Việt Đông sưu tầm, tổng hợp, tuyển chọn và biên soạn nhằm giúp các em nắm chắc lý thuyết cốt lõi để giải các dạng bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của phần toán hàm số.