Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tiếng Anh 7

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Tô Châu
  • Lượt đọc : 376
  • Kích thước : 26.55 MB
  • Số trang : 177
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 1.363
  • Đọc trên điện thoại :
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tiếng Anh 7 – Tô Châu
Để học tốt Tiếng Anh lớp 7, ngoài những kiến thức và bài tập trong sách giáo khoa, các em học sinh cần tham khảo các tài liệu Tiếng Anh khác.

Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tiếng Anh Lớp 7 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 7 với nội dung đầy đủ, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.

Cuốn sách gồm 15 bài học. Mỗi bài học gồm các phần:

Vocabulary

Grammar

Translation And Solution.