Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt
Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt

Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt

Tác giả : Phùng Quốc Quảng

  • Số trang : 44
  • Lượt xem : 430
  • Lượt tải: 92
  • Đã đọc : 133
  • Kích thước : 8.58 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Hướng dẫn nuôi và vỗ béo bò thịt

Cuốn sách là kim chỉ nam cho nông dân nuôi bò thịt
sách nói về
Cách chọn bò
Thức ăn nuôi bò
Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng
Phòng trị một số bệnh ở bò thịt
Chuồng trại

Danh sách bình luận

Brand Slider