Hướng dẫn phòng chống sâu bệnh hại một số cây thực phẩm

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 200
  • Kích thước : 2.47 MB
  • Số trang : 139
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 84
  • Số lượt xem : 865
  • Đọc trên điện thoại :
Cây thực phẩm bao gồm các loại rau (rau ăn lá, ăn quả, củ, đậu đỗ). Loại cây này giữ vai trò quyết định trong bữa ăn hàng ngày của từng gia đình và là nguồn hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao.
Đây là loại cây trồng có những đặc điểm riêng về hình thái, sinh trưởng nên trở thành mục tiêu cho các loại sâu bệnh sống ký sinh. Sức tàn phá của các loại sâu bệnh này nhiều khi rất lớn, gây tổn thất nghiêm trọng về năng suất, chất lượng cây trồng, ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của nhân dân.
Để hạn chế tác hại và tiêu diệt sâu bệnh, một trong những phương pháp có hiệu quả là sử dụng hoá chất và thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy mặt trái của việc làm này khi thiếu hiểu biết và lạm dụng thuốc, gây tác hại lâu dài với môi trường và sức khỏe của con người.
Hiện nay, công nghệ sinh học ngày càng phát triển đã mở ra một hướng đi mới trong việc ngăn ngừa tác hại của sâu bệnh nhưng vẫn bảo vệ được môi trường.