Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản - Tập 2

Cuốn sách Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của các trường đại học điều dưỡng trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm : Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam

  • Tác giả: Đỗ Đình Xuân
  • Số trang: 384
  • Lượt xem: 110
  • Lượt tải: 14
  • Đã đọc: 7
  • Kích thước: 61.62 Mb