Trang chủ
Hương Liệu Mỹ Phẩm
Hương Liệu Mỹ Phẩm

Hương Liệu Mỹ Phẩm

Tác giả : Vương Ngọc Chính

Số trang : 514

Lượt xem : 1.399

Lượt tải : 373

Lượt đọc : 61

Kích thước : 12.60 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Y Học – Sức Khỏe Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Hương Liệu Mỹ Phẩm trên điện thoại

Dựa theo đề cương môn học “Chuyên đề Hóa Hương liệu và Mỹ phẩm” - Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, HƯƠNG LIỆU MỸ PHẨM được biên soạn sẽ trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến việc sản xuất các loại sản phẩm hương liệu và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Nội dung gồm hai phần:
Phần lý thuyết, một số chương sinh viên tự đọc dựa theo hướng dẫn gợi ý trọng tâm của giáo viên và một số chương sẽ được giảng dạy tường tận. Phần bài tập, sẽ được cụ thể hóa dựa theo một số sản phẩm chăm sóc cá nhân hiện có trên thị trường, dựa vào phần lý thuyết đã học để tìm hiểu việc sử dụng nguyên liệu, thay đổi nguyên liệu khi cần, các vấn đề liên quan đến việc tạo, phát triển, nâng cao và bảo vệ sản phẩm.

Có thể bạn sẽ thích