Trang chủ
Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tác giả : Phan Đức Dũng

Số trang : 210

Lượt xem : 565

Lượt tải : 57

Lượt đọc : 79

Kích thước : 4.55 MB

Đăng lúc : 5 tháng trước

Thể loại :

Kinh Tế – Quản Lý Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Kế toán và thuế trong Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên điện thoại

Cuốn sách “Vấn đề kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” có liên quan đến rất nhiều các luật thuế khác nhau, ... Tuy nhiên, tác giả tập trung vào hệ thống kế toán Việt Nam, so sánh với chuẩn mực kế toán quốc tế, so sánh với luật thuế TNDN và luật thuế GTGT.
Nội dung cuốn sách gồm ba chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế tại Việt Nam.

Có thể bạn sẽ thích