Kép Tư Bền

Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới, thì khán giả cho là chóng qua! Cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào, thì cả rạp vỗ tay đôm đốp. Rồi anh tưởng phen này hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha mà nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ, thì ở chỗ ghế hạng nhất, người ta kêu ầm

  • Tác giả: Nguyễn Công Hoan
  • Số trang: 140
  • Lượt xem: 86
  • Lượt tải: 2
  • Đã đọc: 37
  • Kích thước: 464.09 Kb