Kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Anh BS 8110-97
Kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Anh BS 8110-97

Kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Anh BS 8110-97

Tác giả : Nguyễn Trung Hoà

  • Số trang : 116
  • Lượt xem : 672
  • Lượt tải: 115
  • Đã đọc : 209
  • Kích thước : 4.9 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Anh BS 8110-97

Quy phạm Anh Quốc BS 8110 là tài liệu có tên đầy đủ bằng tiếng anh là "Structual Use of Concrete" Quy phạm này được biên soạn bởi UỶ BAN KỸ THUẬT thuộc viện tiêu chuẩn Anh.

Giáo trình giúp các bạn sinh viên xây dựng hoặc kỹ sư xây dựng có được cái nhìn tổng quát về kết cấu bê tông theo tiêu chuẩn Anh

Danh sách bình luận

Brand Slider