Kết cấu bê tông ứng suất trước
Kết cấu bê tông ứng suất trước

Kết cấu bê tông ứng suất trước

Tác giả : Nguyễn Tiến Chương

  • Số trang : 336
  • Lượt xem : 437
  • Lượt tải: 64
  • Đã đọc : 112
  • Kích thước : 34.86 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Kết cấu bê tông ứng suất trước

Sử dụng kết cấu bê tông ứng suất trước trong xây dựng cơ bản được đẩy mạnh ở nước ta. Nhiều kỹ sư xem ứng suất trước là một giải pháp thích hợp để mở rộng phạm vi sử dụng đối với kết cấu bê tông cốt thép cho các loại công trình mà trước đây chủ yếu sử dụng kết cấu thép. Các công trình nhà cao tầng, công trình vượt nhịp lớn, công trình cầu, các hệ thống sillo, bể chứa, các công trình yêu cầu chống thấm cao, công trình chịu tải trọng lớn, tải trọng động... đều thuộc phàm vi mà kết cấu bê tông ứng trước có ưu thế.
Cuốn sách này biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu học tập cho các sinh viên xây dựng và làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế kết cấu bê tông ứng trước suất trước theo TCXDVN 356:2005.

Danh sách bình luận

Brand Slider