Khí công nội công Trung Hoa
Khí công nội công Trung Hoa

Khí công nội công Trung Hoa

Tác giả : Hồng Lĩnh

  • Số trang : 39
  • Lượt xem : 42
  • Lượt tải: 4
  • Đã đọc : 6
  • Kích thước : 7.24 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Khí công nội công Trung Hoa

Võ sư Cường Thụy Thanh đứng chống nạnh, đắc ý nhìn đám đồ đệ đang say sưa luyện tập. Bỗng khuôn cửa sổ mở tung ra và giọng vợ ông là Tào Kiếm Anh the thé: “Thôi đi mà, võ mèo què ba chân, chó thọt bốn cẳng! Thầy dở lầm sao mà dạy ra được trò hay!”.

Danh sách bình luận

Brand Slider