Khoa Học Tự Nhiên 6 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo
Khoa Học Tự Nhiên 6 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Khoa Học Tự Nhiên 6 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Cao Cự Giác

  • Số trang : 297
  • Lượt xem : 45
  • Lượt tải: 14
  • Đã đọc : 20
  • Kích thước : 60.2 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Khoa Học Tự Nhiên 6 Sách Giáo Viên – Chân Trời Sáng Tạo

Lời nói đầu

Sách giáo viên Khoa học tự nhiên 6 (Chân trời sáng tạo) được biên soạn nhằm giúp giáo viên tổ chức hiệu quả các hoạt động dạy học theo từng bài học trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 6.

Sách là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên thiết kế bài giảng dạy học phát triển năng lực học sinh. Do đó, sách tập trung hướng dẫn giáo viên:

– Viết mục tiêu cho từng bài giảng phù hợp với mục tiêu của bài học trong sách giáo khoa.

– Thiết kế và tổ chức các hoạt động trong sách giáo khoa phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực hiện.

– Phương pháp và kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học sinh, cách tổ chức cho học sinh thảo luận các nội dung cụ thể theo yêu cầu trong sách giáo khoa.

– Phương pháp trả lời các câu hỏi và nhiệm vụ thảo luận, luyện tập, vận dụng và bài tập cuối mỗi bài học trong sách giáo khoa.

Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình để có những gợi ý tốt nhất cho giáo viên khi thiết kế bài giảng. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô trực tiếp giảng dạy ở các trường Trung học cơ sở để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ Sách Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Xem chi tiết

Brand Slider