Không thể bị lừa dối

Tác giả : David Lieberman
  • Lượt đọc : 663
  • Kích thước : 0.49 MB
  • Số trang : 163
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 628
  • Số lượt xem : 3.644
  • Đọc trên điện thoại :
Không thể bị lừa dối thể hiện cuộc đấu trí diễn ra hàng ngày giữa sự thật và cái giả dối. Cuốn sách là một công cụ thú vị và đặc biệt giúp bạn kiểm soát và làm chủ mọi tình huống một cách khôn ngoan nhưng trung thực vì, xét đến cùng, sự trung thực mới chính là nền tảng của tất cả các mối quan hệ, dù là công việc hay cá nhân.