Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Tập 1
Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Tập 1

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Tập 1

Tác giả : Yasuhisa Hara

  • Số trang : 211
  • Lượt xem : 176
  • Lượt tải: 5
  • Đã đọc : 45
  • Kích thước : 74.97 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ Tập 1

Thời kỳ Xuân Thu chiến quốc kéo dài suốt 500 năm do toàn cõi Trung Hoa vẫn chưa quy về một mối. Sinh ra trong thời loạn lạc, cậu thiếu niên mồ côi tên Tín cùng người bằng hữu của mình là Phiêu quyết tâm rèn luyện võ nghệ ngày đêm nhằm thay đổi vận mệnh của mình, phấn đấu trở thành thiên hạ đệ nhất tướng quân ghi danh vào sử sách. Cùng thời điểm ấy, tại kinh đô Hàm Lương của nước Tần, vị vua trẻ Doanh Chính đã lên ngôi, ôm trong mình tham vọng thống nhất lục quốc.

Danh sách bình luận

Thuộc bộ

Bộ truyện tranh Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ

Xem chi tiết

Brand Slider