Trang chủ
Kinh Cúng Mậu
Kinh Cúng Mậu
Kinh Cúng Mậu
Kinh Cúng Mậu
Kinh Cúng Mậu

Kinh Cúng Mậu

Tác giả : Sưu tầm

Số trang : 53

Lượt xem : 60

Lượt tải : 9

Lượt đọc : 10

Kích thước : 0.19 MB

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Thư viện PDF Apple Store

Đọc trên điện thoại

Đọc Kinh Cúng Mậu trên điện thoại

Hương Trầm Con Kinh Mẹ Hiền

Mùi Hương Bay Khắp Là Miền Thượng Cung

Mẹ Ơi! Chứng Chiếu Thâu Dùng

Lòng Thành Con Kỉnh Là Tùng Mẹ Cha

Trọng Ơn Cha Mẹ Chứng Con

Thương Cho Con Thảo Lo Tròn Vững An

Vạn Dân Khốn Khổ Khắp Tràng

Kỳ Ba Mẹ Xuống Độ An Con Lành

Độ Con Tất Cả Tồn Sanh

Hoặc Là Nam Nữ Tu Hành Vững An

Vạn Dân Trăm Họ Thanh Nhàn

Mẹ Hiền Thương Trẻ Chung Đàn Phước Ban

Độ Con Nam Nữ Khắp Tràng

Nhứt Tâm Thờ Mẹ Cứu Đàn Con Thơ .

Chơi Vơi Chẳng Bến Không Bờ

Nhờ Ơn Cha Mẹ Con Thơ Khỏi Nàn Khắp Nơi Tu Niệm Vững An

Trọng On Cao Cả Mẹ Ban Huệ Lành Mẹ Thương Con Trẻ Lòng Thành Hoặc Là Nam Nữ Phước Lành Mẹ Ban

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Có thể bạn sẽ thích