Kỹ thuật bảo vệ thực vật

Tác giả : Phạm Văn Lầm
  • Lượt đọc : 234
  • Kích thước : 3.68 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 131
  • Số lượt xem : 1.164
  • Đọc trên điện thoại :
Từ khi gieo hạt giống đến thu hoạch phải cần một thời gian nhất định. Cây ngắn ngày cần vài ba tháng, cây dài ngày cần nhiều năm. Trong thời gian đó, người nông dân không phải ngồi để đợi, mà phải hai sương một nắng, đầu tắt mặt tối, chăm sóc cây trồng trong nỗi lo âu, ngóng trông:
"Trông trời, trong đất, trông mây,
Trông mưa, trông gió, trông ngày, trong đêm Trông cho chân cứng đá mềm.
Trời yên biển lặng, mới yên tấm lòng".
Và tất cả là để vun đắp cho niềm hy vọng mùa màng bội thu "Ba tháng trông cây, không bằng một ngày trong quả".
Vì năng suất cây trồng cao, ổn định và mùa màng bội thu mà từ người nông dân đến các nhà khoa học nông nghiệp trên thế giới đều ra sức phấn đấu. Để đạt được mục tiêu này, không phải chỉ là cải tạo giống cây trồng, kỹ thuật làm đất, phân bón.... mà còn là cuộc đấu tranh để bảo cây trồng. Biết tham canh để tạo ra năng suất cây trồng cao đã là điều quan trọng, song bảo vệ năng suất cây trồng khỏi các sinh vật gây hại còn là một khâu quan trọng hơn nhiều.