Trang chủ
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch
Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch

Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch

Tác giả : Phạm Sỹ Tiệp

Số trang : 114

Lượt xem : 609

Lượt tải : 70

Lượt đọc : 107

Kích thước : 2.66 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Nông – Lâm – Ngư Khoa Học – Kỹ Thuật

Đọc trên điện thoại

Đọc Kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch trên điện thoại

Trong thập kỷ qua, ngành chăn nuôi ở nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 2,32 triệu tấn (năm 2003), trong đó thịt lợn hơi đạt 1,79 triệu tấn, thịt trâu bò hơi đạt 160 ngàn tấn, thịt gia cầm hơi đạt 370,0 ngàn tấn. Sản lượng thịt bình quân đầu người năm 2003 như sau: thịt lợn hơi các loại: 29,83kg/người/năm, trong đó thịt lợn: 23,02 kg (chiếm 77,17%), thịt gia cầm: 4,25kg (15,92%), thịt trâu bò: 2,05kg (6,87%), trứng 60 quả, sữa 1,56 lít/người/năm. So với năm 1990, tổng sản phẩm ngành chăn nuôi tăng gấp 3 lần, kim ngạnh xuất khẩu tăng đáng kể, giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp tăng từ 19,0 % (năm 1990) lên 27,0% (năm 2003).

Có thể bạn sẽ thích