Trang chủ
Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học
Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học

Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học

Tác giả : Nguyễn Anh Phong

Số trang : 737

Lượt xem : 1.571

Lượt tải : 185

Lượt đọc : 522

Kích thước : 11.12 MB

Đăng lúc : 1 năm trước

Thể loại :

Giáo dục Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Kỹ Thuật Vết Dầu Loang Chinh Phục Lý Thuyết Hóa Học trên điện thoại

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Giới thiệu chung về sách
Chương: Những vấn đề lý thuyết hóa học THPT tổng hợp. .................................... 3
Chương 1 : Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học. .... 165
Chương 2: Halogen, oxi lưu huỳnh,tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. ........ 248
Chương 3: Sự điện ly, nhóm nito, nhóm Cacbon. ............................................... 309
Chương 4: Đại cương hóa học hữu cơ, hidrocacbon, andehit – axitcacboxylic. . 346
Chương 5: Este – lipit, cacbohidrat, các hợp chất chứa nito,polime. ................. 421
Chương 6: Đại cương kim loại, kiềm – kiềm thổ – nhôm, crom – sắt – đồng. ... 530
Chương 7: Mô hình thí nghiệm, ứng dụng thực tế. ............................................. 611
Chương 8: Xác định và đếm số đồng phân.......................................................... 632

Có thể bạn sẽ thích