Kỹ thuật xử lý và bảo quản sau thu hoạch mô nhỏ : Tài liệu kỹ thuật cho rau quả và hoa cây cảnh

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Lisa Kitinoja
  • Lượt đọc : 147
  • Kích thước : 7.72 MB
  • Số trang : 210
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 57
  • Số lượt xem : 1.247
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Thu hoạch và chuẩn bị tiêu thụ sản phẩm
Chương 2 : Xử lý đặc biệt đối với rau ăn rễ và dạng bầu
Chương 3 : các công đoạn xử lý trong khu vực đóng gói
Chương 4 : Bao gói và vật liệu bao gói
Chương 5 : Thối hỏng và phòng trừ côn trùng
Chương 6 : Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tương đối
Chương 7 : bảo quản các sản phẩm nghề vườn
Chương 8 : Vận chuyển các sản phẩm nghề vườn
Chương 9 : Xử lý tại nơi tiếp nhận
Chương 10 : chế biến rau quả và hoa
Chương 11 : vệ sinh an toàn thực phẩm