Lão Bà Ta Là Thánh Nữ

  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 18.90 MB
  • Số trang : 7313
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 1.070
  • Đọc trên điện thoại :
Đi làm gì sao?

Không phải vội đi cắm sừng cho hắn, mà là giấu đi hàng yêu trừ ma!

Giang Tả biết chân tướng, chỉ có thể thở dài số khổ...

Vì cuộc sống gia đình tươi đẹp, Giang Tả chỉ có thể âm thầm ra tay.

Hàng yêu trừ ma? Giữ gìn trật tự thiên địa? Không thành vấn đề, lão bà ta vui là được!