Liên Hoa Quyền
Liên Hoa Quyền

Liên Hoa Quyền

Tác giả : Nam Đào

  • Số trang : 85
  • Lượt xem : 210
  • Lượt tải: 69
  • Đã đọc : 67
  • Kích thước : 9.82 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Liên Hoa Quyền

Quyển liên hoa quyền này, dạy những kiểu vận động khác nhau, từ đầu đến cuối kiểu nọ liên lạc với kiểu kia mà góp lại thành bài, vì dạy từng bài lẻ loi từng kiểu làm cho người học dễ chán nản

Danh sách bình luận

Brand Slider