Lượng giác: Lý thuyết, bài tập có lời giải
Lượng giác: Lý thuyết, bài tập có lời giải

Lượng giác: Lý thuyết, bài tập có lời giải

Tác giả : Sưu Tầm

  • Số trang : 169
  • Lượt xem : 97
  • Lượt tải: 8
  • Đã đọc : 33
  • Kích thước : 2.49 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Lượng giác: Lý thuyết, bài tập có lời giải

Tài liệu gồm hầu hết các vấn đề về lượng giác ở phổ thông: Biến đổi lượng giác, phương trình lượng giác, hệ thức lượng trong tam giác,...
Trong mỗi phần đều có lý thuyết (công thức, dạng phương trình), bài tập có lời giải chi tiết, bài tập rèn luyện.

Danh sách bình luận

Brand Slider