Lý thuyết đồ thị

Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 266
  • Kích thước : 9.82 MB
  • Số trang : 102
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 154
  • Số lượt xem : 1.642
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Mở đầu
Chương 2 : Các bài toán về chu trình
Chương 3 : Đồ thị phẳng
Chương 4 : Cây
Chương 5 : Bài toán về con đường ngắn nhất
Chương 6 : Một số áp dụng
Phụ lục : Hướng dẫn đáp số